Tag Archive: Love Jönsson

Gunhild Vatns keramik

August 5, 2005 10:40 pm

”[—] I den norska keramikern Gunhild Vatns (f. 1969) arbeten omskapas redskap med konnotationer till makt, kontroll och tuktande till...