Det andet sted

| August 5, 2008 | Katalogtekst

Det andet sted handler dermed om den den politiske, sociale, mentale virkelighed, tingene peger på: Både som dé kunstværker vi betragter på en udstilling, men i lige så høj grad tingene, som de potentielt eksisterer i vores hverdag. Med udstillingen vil jeg vise værker, der netop altid på forhånd befinder sig et andet sted; et sted mellem værk og virkelighed. Kunsthåndværket pulserer mellem yderpolerne af disse to kategorier, og det er netop i denne bevægelse, praksisformen for alvor træder i karakter. Gunhild Vatns Dirt er det første værk i udstillingssalen, og her har hun konkret indoptaget pulsen mellem værk og virkelighed: En forladt, gammel hesteplov der har stået ude på en husmandsplads i over 50 år er nænsomt tilføjet elementer i skørt hvidt porcelæn, der står i skærende kontrast til det rustne jern, og anbragt på ler gravet op fra det område, hvor ploven er fundet. Ploven er et kraftfuldt kulturelt symbol. Den forbinder både konkret og i overført betydning mennesket med jorden, og rummer næsten en global civilisationshisorie. Det hårde arbejde, angsten for sulten, men samtidig også det livgivende og frugtbare, er indlejret i plovens symbolik. Samtidig taler den i sin blotte tilstedværelse om både samfundsudvikling og fremmedgørelse. Alle disse kontraster er indarbejdet i sammenstillingen mellem ler, jern og porcelæn – materialer der i sigselv er vidnesbyrd om menneskets relation til og frigørelse fra naturen. På den måde tydeliggør Gunhild Vatn de mange betydninger, og de mange potentielle virkligheder, der ligger indlejret i et objekt så ydmygt som en plov. Udstillingens omdrejningspunkt er dette; hvad man kan kalde en surrealistisk impuls. Værkerne afdækker den parallelle virkelighed, der eksisterer bag tingenes genkendelige, ydre form. Det univers der dermed åbnes ind til, forsøger at indfange og videregive menneskelige erfaringer, og i og med at virkelighedens lineære logik er suspenderet, er der åbnet direkte ind til et væld af modstridende erfaringer.

Utdrag fra katalogtekst Tendenser 2008

Link til hele katalogteksten