Kunsthåndverkets surrealistiske impuls

| June 28, 2008 | Omtale

Jeløya ”Tendenser” Galleri F15s årlige kunsthåndverksmønstring har fått ny vitalitet. I år er det virkelighetens surrealistiske impuls som utforskes.

Sentralt i dette meningsutviklende universet finner vi Gunhild Vatns “Dirt”, en rusten plog som hun har supplert med deler i glinsende, skjør porselen. Plogen har ligget ubrukt på en husmannsplass i over 50 år, og på Galleri F15 er den plassert på en sirkel av leire gravd ut på stedet der den er funnet.

I seg selv er plogen et kassert, ubetydelig objekt. Men i denne sammenhengen, der rusten kontrasteres av forfinede detaljer i hvitt porselen og når leiren tørker og sprekker blir plogen synlig på en ny måte. Installasjonen blir et talende bilde på klimaendringer, historiens ubønnhørlige endringer og ikke minst det menneskelige slitet som husmannsfolket var utsatt for.

Samtidig knytter porselenet plogen til samtiden, og minner oss om at vår tids mennesker også må takle slit og stress, men kanskje på en annen måte enn fortidens husmenn.

Gunhild Vatns plog blir stående som et nøkkelverk i utstillingen. “Dirt” åpner en dør for publikum til de øvrige verkenes mangfold og gjennom kunstverkets mange betydningslag står kunsthåndverket tydelig fram med det kunstneriske potensialet mange av oss alltid har visst er der.

 

Bildetekst:

Husmannsånd: Kunsthåndverket har for lengst kvittet seg med husmannsånden. Gunhild Vatns Porselenssupplerte husmannsplog er et talende symbol for kunsthåndverkets meningsbærende og kunstneriske potensial.

Lars Elton´s Anmeldelse i VG Lørdag 28 juni 2008. Fra utstillingen Tendenser 2008 ”det Annet sted” Galleri F 15. Moss, 28/6-24/8

Link til originalartikkel.